Na našich stránkách jsme připravili s novou podsekci odborných témat - CIRED 2019, kde budeme průběžně přidávat informace ohledně CIREDU. Nyní zde naleznete informace ze setkání sekce 2 a 5. Více o rozdělení skupin níže:

Celkový přehled

 

S1 Prvky sítí

Vedoucí sekce:

Ing. Karel Kohout

PS1.1 - Elektrické stanice:

Ing. Karel Kohout

PS1.2 - Kabely:

Ing. Jiří Kodad

PS1.3 - Venkovní vedení:

Ing. Petr Lehký

 

S2 Kvalita elektřiny a EMC

Vedoucí sekce:

Prof. Ing. Pavel Santarius, CSc.

PS2.1 - Kvalita napětí a EMC:

Doc. Ing. Petr Bilík, Ph.D.

PS2.2 - Energetické rušení:

Prof. Ing. Pavel Santarius, CSc.

 

Zástupce ČAPLDS ze společnosti Správa železniční dopravní cesty

Ing. Jiří Hajzl (SŽDC)

Email: Jiri.Hajzl@tudc.cz

Mob.: +420 724 583 217

 

 

 

S3 Provoz, řízení a chránění napájecích systémů

Vedoucí sekce:

Doc. Ing. Petr Toman Ph.D.

PS3.1 - Řídicí systémy:

Ing. Radek Hanuš, Ph.D.

PS3.2 - Ochrany:

Ing. Jiří Bermann

PS3.3 - Řízení odběru pomocí HDO:

Ing. Pavel Bürger

 

Zástupce ČAPLDS ze společnosti Sokolovská uhelná, a.s.

Ing. David Pavelka

email: pavelka@suas.cz

Mob. : +420 775 975 130

 

S4 Rozptýlené zdroje a využití elektřiny

Vedoucí sekce:

Ing. František Kysnar, Ph.D.

PS4.1 - Obnovitelné zdroje v DS

Ing. František Kysnar, Ph.D.

PS4.2 - Distribuční systémy s velkým
podílem rozptýlených zdrojů:

Ing. Jan Švec, Ph.D.

 

S5 Rozvoj sítí

Vedoucí sekce:

Ing. Jaroslav Šabata

PS5.1 - Plánování a rozvoj sítí:

Ing. Jaroslav Šabata

PS5.2 - Spolehlivost rozvodných elektroenergetických soustav:

Ing. Petr Skala, Ph.D.

 

Zástupce ČAPLDS, z.s.

Ing. Martin Michek

email: martin.michek@caplds.cz

Mob. : +420 606 640 374

 

S6 Management, organizace, kvalifikace

Vedoucí sekce:

Ing. Martin Schneider, MBA

PS6.1 - Ekonomické aspekty 
kvality elektřiny


Ing. Martin Schneider, MBA