Návrh vypracovaný všemi provozovateli přenosových soustav ohledně vytvoření Hlavních organizačních požadavků, úloh a odpovědnosti (KORRR)...

Návrh vypracovaný všemi provozovateli přenosových soustav ohledně
vytvoření Hlavních organizačních požadavků, úloh a odpovědnosti
(KORRR) v souvislosti s výměnou dat v souladu s článkem 40 odst. 6
nařízení komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví
Rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav.

více informací pro členy ZDE