“Na měsíc květen plánujeme se zástupci OTE uskutečnit dva odborné semináře na téma registrace OPM v CS OTE. Jeden v Praze a druhý ve Zlíně. Do té doby se pokusíme se zástupci OTE a ERU vykomunikovat veškeré oblasti a specifika provozu LDS.

Dle znění energetického zákon 131/2015Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů je provozovatel LDS povinen do konce roku 2019 registrovat veškerá odběrná a předávací místa v LDS u operátora trhu dle § 25 odstavce 11 l). Na základě registrace vzniká pro provozovatele LDS povinnost zasílat měřená data/odečty spotřeby pro každý EAN jednotlivě. Dále každý k EAN OPM zasílat měřená data, resp. odečet spotřeby (DUF) a výkaz o spotřebě elektřiny v LDS.