20. seminář cyklu „Lokální distribuční soustavy - provozování, rozvoj, modernizace" 19. listopadu 2019 Apple Museum Praha, Husova 21, 110 00, Praha
 
 

 

 

 Program semináře

 

 

9.30 - 9. 45 Registrace a ranní káva
9.45 - 10.45  Zahájení  semináře  a komentovaná prohlídka expozice v Apple Museu

Apple Museum v Praze představuje největší soukromou sbírku na světě věnovanou společnosti Apple. Je poctou geniálním vizionářům Stevovi Jobsovi a Stevovi Wozniakovi, kteří způsobili počítačovou revoluci. Jejich vize si bez nadsázky podmanily celý svět a ovlivnily životy všech lidí. Jejich fascinující příběh bude ještě dlouho inspirovat lidi po celém světě a má značný dopad i do moderní energetiky, která je právě na počátku velkých změn.
Více na http://www.applemuseum.com/cs/

 

10.50 - 12.00 Dělejte to opravdu "smart" - Jak mít LDS pod automatickou kontrolou

Vypravte se s námi do světa, kde distributoři nemaří svůj čas poskakováním ucpanými silnicemi a brouzdáním nekonečnými excely, aby dokola zjišťovali, co se v jejich soustavách, mezi zákazníky a odběrnými místy děje. Do světa, kde za ně práci, od čím dál náročnějšího sběru dat, po nezáživnou komunikaci s operátorem trhu, zajišťuje neúnavná a nechybující komplexní informační technologie.
Firma AlbisTech předvede reálně nasazená řešení, která eliminují každodenní rutinu a umožňují drahocenný čas využít na skutečnou práci energetiků moderní doby.
 
Ing. Luděk Volf, jednatel a obchodní ředitel společnosti AlbisTech s.r.o.
Jan Svoboda, jednatel a technický ředitel společnosti AlbisTech s.r.o.

 

12.00 -12:30  Přestávka na občerstvení
12.30 - 13.15 Komerční provoz chytrého multiutilitního měření  ve skupině Veolia


Zatímco v energetice se o chytrém měření řadu let mluví, ve vodárenství se úspěšně provozuje:

  • Představení řešení (použité technologie, funkcionalita, parametry)
  • Zkušenosti z několikaletého komerčního provozu
  • Přínosy pro provozovatele a konečného odběratele


Ing. Petr Sýkora Ph.D., technický ředitel, Pražské vodovody a kanalizace a.s.
Vratislav Kunc, vedoucí oddělení dálkových odečtů, Pražské vodovody a kanalizace a.s.

 

13.15 - 13.30 Příležitosti pro redoxní průtočné baterie v LDS

Pinflow energy storage, s.r.o. je výrobcem stacionárních úložišť elektrické energie na bázi redoxních průtočných baterií. Jedná se o baterie s nejlepší životností na trhu - 25 let. Technologie inovovaného bateriového svazku, který je výkonovým jádrem baterie, je licencována z Výzkumného centra Nové technologie při Západočeské univerzitě v Plzni. Množství uložitelné energie je pak definováno objemem nehořlavého a nevýbušného elektrolytu na bázi vanadu.
V rámci přednášky bude představena technologie samotná i produktové řady baterií Pinflow. Rovněž budou představeny příklady z provozní praxe redoxních průtočných baterií.

 Ing. Jiří Vrána, Ph.D.
spoluzakladatel a jednatel Pinflow energy storage, s.r.o.

 

13.30 - 13.45  Přestávka na kávu
13.45 - 14.15 Nabíjecí stanice pro elektromobily jako příležitost pro LDS

Aktuální situace elektromobility v ČR – zpráva z e SALONU 2019

Ing. J. Beran CSc., předseda představenstva, ČTPSG

Úvod do problematiky výstavby nabíjecích stanic:

  • Legislativa
  • Možnosti podpory (OPIK)
  • Technologie, standardy, provozování

Mirek Matyaš, nezávislý konzultant

 

 

Průběh semináře

 

Pro každé téma je zajištěna přednáška špičkového specialisty / specialistů v dané problematice. Přednášky jsou prakticky orientovány a obsahují nezbytný teoretický základ. Ke každému tématu následuje diskuze k praktickým otázkám a návrhům řešení. Malý počet účastníků semináře, účast špičkových odborníků a dostatek času na odbornou diskuzi jsou zárukou vysoké hodnoty pro všechny účastníky. Součástí je i závěrečné hodnocení semináře účastníky a volba aktuálních témat pro další seminář.

 

 

Organizace semináře

 

Místo: Apple Museum, Husova 21, 110 00, Praha 1

Popis cesty: Doporučujeme využít záchytných parkovišť a pokračovat metrem do centra města. Nejbližší stanice metra od Apple Musea jsou Národní třída (linka B) a Staroměstská (linka A). Nejbližší placené podzemní parkoviště je na náměstí Jana Palacha.
Přesná poloha muzea: https://www.prague.eu/cs/objekt/mista/2425/apple-museum#showMap

Datum a čas: Seminář se koná jako jednodenní v úterý dne 19. 11. 2019 od 9:30 do 15:00 hod.

Registrace: Registrujte se prosím na e-mailem na adrese registrace.lds@gmail.com, při registraci uveďte: jméno účastníka, název firmy, adresa, IČO, DIČ a e-mail pro zasílání zálohové faktury a potvrzení registrace. Počet účastníků je omezen a vaše přihláška je platná po obdržení potvrzení registrace e-mailem.
 
Účastnický poplatek: Vložné na seminář činí 2.990,- plus DPH za prvního účastníka z dané organizace,  vložné za každého dalšího účastníka z téže organizace činní 1.990,- plus DPH. Uhraďte prosím na základě zálohové faktury na účet platformy do 8. 11. 2019. Vložné za seminář se nevrací, ale je možná účast náhradníka. Na seminář se vztahuje případné nespotřebované předplatné.
Změna programu z důvodu disponibility přednášejících je vyhrazena, případný aktualizovaný program semináře bude uveřejněn na http://www.smartgridcz.eu