Pro členy ČALDS nabízíme možnost stáhnout prezentace z proběhlé konference. Více informací o tématu konference a odkaz na prezentace naleznete níže:

Aktualizace Národního akčního plánu pro chytré sítě (NAP SG) vychází z opatření splněných v jeho první etapě, z dalších dosud provedených prací a reaguje na změny ve vývoji energetiky a EU legislativy v období od schválení NAP SG vládou ČR v roce 2015.

Cílem aktualizace NAP SG je zaměřit jeho obsah na realizaci výsledků již provedených studií a analýz, vytvořit v české energetice podmínky pro splnění požadavků obsažených v legislativních dokumentech EU v balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“ a reagovat na technologický vývoj a aktuální trendy v evropské energetice.

 

http://caplds.cz/home/workshop-mpo-narodni-akni-plan-pro-chytre-sit-2019-2030-aktualizace-nap-sg