Ve středu 28.8. 2019 uspořádala asociace provozovatelů LDS odborný seminář k V. Výzvě Smart Grids I v rámci programu OPPIK.

První blok konference zahájil výkonný ředitel ČAPLDS Martin Michek. Ve svém vystoupení upozornil na změny české a evropské legislativy, dále předložil studii efektivního využití akumulace v LDS v rámci samostatné výzvy OPPIK pro tuto oblast. V následující prezentaci vedoucí oddělení energetiky MPO Hana Konrádová seznámila přítomné s aktualizací Národního akčního plánu Smart Grids. Ve své prezentaci přiblížila jeho rozsah, cíle a organizací práce v NAP SG. Ředitel odboru energetické účinnosti a úspor MPO Vladimír Sochor seznámil přítomné s plánovanými programy v oblasti energetické účinnosti a úspor, včetně stanovených cílů na další období a vyhodnocení dosavadních výsledků. Václav Derfl, specialista implementace OPPI a PO3 OPPIK na MPO, seznámil přítomné s parametry V. Výzvy Smart Grids I, zaměřené výhradně na provozovatele LDS. Současně upozornil na některé oblasti, které je nutno zkontrolovat při vlastním podávání žádosti.

Druhý blok konference zahájil vedoucí oddělení sítí a organizace trhu ERU Pavel Šimončík. Ve svém příspěvku seznámil přítomné s plánovanými změnami legislativy v oblasti kvality dodávek elektrické energie a v pravidlech trhu s elektřinou. Na prezentace státní správy navázaly příspěvky provozovatelů regionálních distribučních soustav. V prvním příspěvku nás vedoucí oddělené koncepce a plánování PRE distribuce seznámil s investicemi do rozvoje inteligentních sítí na území města Prahy a blíže se zaměřil na přezbrojení stávajících DTS na chytré DTS. V druhém příspěvku vystoupil projektový manažer NT ČEZ distribuce, který přiblížil projekty modernizace distribuční sítě v oblastech dálkově ovládaných prvků, měření v DTS, U/Q regulace, AMM a rozvoji optické infrastruktury.

Po těchto příspěvcích následovaly prezentace odborných firem, které představily jejich technické řešení pro oblast LDS. Jako první vystoupili zástupci společnosti Albistech Jan Svoboda a Luděk Volf, kteří předvedli technické řešení sběru, komunikace, předávání a vypořádání dat u provozovatelů lokálních soustav. Společnost prezentovala v předsálí funkční vzorky jejich systému. Další společností, která představila své řešení pro lokální energetiku, byla společnost ZPA Smart energy. Stanislav Mach seznámil přítomné s technickým řešení pro různě velké společnosti s možností jednoduchého i složitějšího softwarového řešení. Posledním přednášejícím byla společnost Sféra ze Slovenska. Tomáš Krošlák seznámil přítomné s jejich technickým řešení pro LDS/MDS a zároveň uvedl zkušenosti z práce při zavádění AMM, komunikace a předávání dat na Slovensku. Tuto povinnost zavedlo Slovensko vyhláškou IMS č. 358 již v roce 2013.

 

 

Přiložené soubory ke stažení

Název souboru Popis Velikost (kB)
Program seminare 264
Derfl 73
Hanus 7955
Konradova 148
Kroslak 2170
Mach 2154
Mach,Sikl 3861
Michek 16958
Simoncik 92
Sochor 368