Think Tank

Ústředním tématem Think Tanku byl DataHUB, vznik datového uzlu zajišťujícího prostředí pro výměnu a sdílení dat v energetice jak v oblasti obchodní a zúčtovací (zúčtování akumulace, energetických společenství, poskytování informací účastníkům trhu), tak i v oblasti technicko – provozní (řízení provozu – výměny a sdílení informací týkajících se přípravy provozu sítí, predikce výkonové bilance, koordinace řízení U/Q, řízení flexibility a využívání agregace flexibility včetně koordinace řízení propustnosti sítě). číst dále

NAP SG

Z pohledu NAP SG je hlavním cílem v oblasti elektromobility vytvoření podmínek pro úspěšnou integraci nabíjecí infrastruktury pro elektromobily. Na Think Tanku byla v této souvislosti prezentována a diskutována tato témata: číst dále

Prezentace z pracovního jednání

Logo ČapLDS

Prezentace ze schůze 19.02.2020 Vývoj energetiky – Hospodářská komora (Hrabák) Energetická politika a trendy – (Kejčiříková -ČEZ) Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost - na web legislativa ostatní Aktualizace NAP SG – cíle + projekty – na web odborná témata, workshopy MPO číst dále