Wordovské verze konceptů smluv používaných provozovateli regionálních distribučních soustav ve spojitosti s poskytováním SVR

Tyto Wordovské verze mohou sloužit PLDS při zpracování jejich smluv s poskytovateli SVR připojenými v jejich soustavách. Nepřebíráme však žádnou zodpovědnost za využití těchto konceptů. Použití těchto konceptů je na jednotlivých PLDS s tím, že zodpovědnost za uzavíranou smlouvu je na smluvních stranách, které smlouvu budou smlouvu uzavírat. číst dále

Vzor rozvoj LDS

Informace o plánovaném rozvoji lokální distribuční soustavy. „Provozovatele LDS“ souladu se zněním § 25 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů (energetický zákon)... číst dále