O nás

Česká asociace provozovatelů lokálních distribučních soustav byla založena z iniciativy provozovatelů lokálních soustav s cílem vytvořit co nejlepší technické a ekonomické podmínky pro jejich provoz a obsluhu. Asociace má za cíl se aktivně zapojit do tvorby a připomínkování energetických témat, která souvisí s provozem LDS.

Mezi hlavní poslání asociace patří zejména:

  • zastupovat a reprezentovat provozovatele LDS ve vztahu k národním a mezinárodním úřadům a institucím
  • poskytovat provozovatelům LDS informace o připravovaných legislativních a jiných změnách a umožnit jim aktivní spolupráci při uplatnění jejich připomínek
  • publikovat společná stanoviska provozovatelů LDS a zpracovávat jednotný názor při prosazování jejich zájmů a rozvoji lokálních distribučních soustav
  • prosazovat názory LDS do pracovních komisí při projednávání právních předpisů, navazujících norem a regulační agendy
  • informovat provozovatele LDS potřebných technických a organizačních změnách vyvolaných v souvislosti se změnami tuzemského i zahraničního energetického trhu
  • spolupracovat s odbornými energetickými organizacemi, vysokými školami a odbornými ústavy při projednávání oblastí se vztahem k ČAPLDS.

ČAPLDS je zastupována výborem asociace. Předsedou výboru byl zvolen Petr Karafiát z  Alpiq Generation (CZ) s.r.o. ., členy výboru jsou Luboš Krátký za společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Pavlína Kovaříková z Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Výkonným ředitelem společnosti byl pověřen Martin Michek.

Petr Karafiát
Předseda výboru
Luboš Krátký
Člen výboru
Pavlína Kovaříková
Člen výboru
Filip Jasenský
Člen výboru

Martin Michek
Výkonný ředitel