O nás

Česká asociace provozovatelů lokálních distribučních soustav byla založena z iniciativy provozovatelů lokálních soustav s cílem vytvořit co nejlepší technické a ekonomické podmínky pro jejich provoz a obsluhu. Asociace má za cíl se aktivně zapojit do tvorby a připomínkování energetických témat, která souvisí s provozem LDS.

Mezi hlavní poslání asociace patří zejména:

  • zastupovat a reprezentovat provozovatele LDS ve vztahu k národním a mezinárodním úřadům a institucím
  • poskytovat provozovatelům LDS informace o připravovaných legislativních a jiných změnách a umožnit jim aktivní spolupráci při uplatnění jejich připomínek
  • publikovat společná stanoviska provozovatelů LDS a zpracovávat jednotný názor při prosazování jejich zájmů a rozvoji lokálních distribučních soustav
  • prosazovat názory LDS do pracovních komisí při projednávání právních předpisů, navazujících norem a regulační agendy
  • informovat provozovatele LDS potřebných technických a organizačních změnách vyvolaných v souvislosti se změnami tuzemského i zahraničního energetického trhu
  • spolupracovat s odbornými energetickými organizacemi, vysokými školami a odbornými ústavy při projednávání oblastí se vztahem k ČAPLDS.

ČAPLDS je zastupována výborem asociace. Předsedou výboru byl zvolen Petr Karafiát z  Alpiq Generation (CZ) s.r.o. ., členy výboru jsou Luboš Krátký za společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Pavlína Kovaříková z Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Výkonným ředitelem společnosti byl pověřen Martin Michek.

Petr Karafiát

Předseda výboru

Luboš Krátký

Člen výboru

Pavlína Kovaříková

Člen výboru

Martin Michek

Výkonný ředitel