Flexibilita je termín přímo spojený s výrobou a spotřebou elektřiny. Elektřina není jediná komodita, kde je flexibilita ceněna

Flexibilita je termín přímo spojený s výrobou a spotřebou elektřiny. Elektřina není jediná komodita, kde je flexibilita ceněna, ale pro naše účely uvažujme flexibilitu vyplývající ze změny spotřeby a výroby elektřiny. S flexibilitou pracujeme od počátku využívání elektrické energie, a rozhodně to není nové téma posledních let. Flexibilitu z „velkých“ elektráren máme k dispozici desítky let a už před liberalizací trhu ji průmysl také poskytoval. V posledních letech je více aktuální vzhledem k rostoucí krátkodobé (vteřiny až hodiny) volatilitě elektřiny, související se změnami v energetickém mixu, ať už novou výstavbou obnovitelných zdrojů nebo uzavíráním starších elektráren. Dlouhodobý vliv spotřeby na volatilitu elektřiny je spíše minimální, i když plánovaný rozvoj elektromobility toto tvrzení jistě změní. číst dále