Kdo je povinen sdílet data do Digitální technické mapy ČR (DTM ČR)?

Digitální technická mapa ČR (DTM ČR) představuje důležitý projekt, který má za cíl vytvořit komplexní a aktuální systém pro správu technických informací a inženýrských sítí v rámci jednotlivých krajů. Tento projekt nese s sebou nové povinnosti a zodpovědnosti pro určité subjekty, které mají ve své správě technickou infrastrukturu a dopravní infrastrukturu.