Prezentace z Výboru pro udržitelnou energetiku a dopravu

Docela velké překvapení vyvolal příspěvek Tomáše Voříška, který tam
vystoupil s rozšířenou verzí příspěvku na našem webináři. Prezentoval, že
kdyby se současných 19 TWh tepla dodaných z uhelné kogenerace vyrobilo v
plynové kogeneraci s podstatně vyšším teplárenským modulem, tak by se výroba
elektřiny zvedla ze současných 5 TWh na 25 TWh a kdyby se tím tedy nahradila
výroba elektřiny z uhelných elektráren tak se uspoří 20 t/h CO2, což by
výrazně pomohlo snížení emisí ČR. číst dále