Upozornění na nutnost mít uzavřenou smlouvu při vlastnictví licence na obchod s elektřinou-pro informaci

v CS OTE byla nasazena úprava, která nově neumožňuje držiteli licence na distribuci elektřiny podávat do CS OTE žádost o změnu dodavatele elektřiny v případě, že tento držitel licence na distribuci elektřiny nemá licenci na obchod a na jejím základě uzavřenu s operátorem trhu Smlouvu U – o přístupu do CS OTE nebo Smlouvu A – o zúčtování odchylek. číst dále