Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Kompenzace seminář OTE – 23.1.2023

23 ledna, 2023 @ 13:30

Vážení účastníci trhu,
v souvislosti s nařízením vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny (dále jen nařízení), bychom Vás rádi informovali o aktivitách OTE a dalším postupu při zasílání žádostí o mimořádné zálohy podle § 8 nařízení:
•    Na odkazu níže naleznete podrobné manuály pro vyplnění a zaslání žádosti o mimořádnou kompenzaci :
https://www.ote-cr.cz/cs/dokumentace/kompenzace

  •  Již v současnosti je pro Vás zpřístupněn Sandbox (https://portal.sand.ote-cr.cz/otemarket/Login.jsf), kde si můžete vyzkoušet nové funkcionality. Pokud budete mít problémy s přístupy na formuláře pro žádosti o kompenzace, obracejte se na odbor Smluvní vztahy (services@ote-cr.cz, tel. +420 234 686 350).
  •  Dne 23. ledna 2023 od 13:30 hodin bude OTE pořádat online workshop* s ukázkou práce s žádostí o mimořádnou zálohu v testovacím prostředí CS OTE (dále jen Sandbox)*

Schůzka v Microsoft Teams 
Připojit se přes počítač, mobilní aplikaci nebo zařízení místnosti se lze přes odkaz níže
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTAxNDA2NWEtZDFiZC00YmJmLTkyMGQtOTcwNTFhZmVkMTU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22263c8376-a803-4f83-adbe-3bad507fd215%22%2c%22Oid%22%3a%226c51920c-000d-43de-87bd-9a74b0ce1520%22%7d
ID schůzky: 386 600 695 33
Přístupový kód: jzLYrU
Nebo se připojte na telefonu (jen zvuková stopa) 
+420 296 849 209
ID telefonické konference: 137 824 794#
* Účastí na semináři vyjádříte souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu registračních a dále uvedených údajů. Z webináře může být proveden záznam, který může být dále a zveřejněn. Pokud budete v rámci webináře vznášet dotazy, či jinak diskutovat, bude váš hlasový projev součástí tohoto záznamu. Více o pravidlech zpracování osobních údajů společností OTE, a.s. naleznete zde: https://www.ote-cr.cz/cs/o-spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju.
•    Informace k dalším typům žádostí o kompenzace budou poskytnuty v pozdějších termínech.

Hezký víkend

 

Ing. Luboš Krátký

 

Správa železnic, státní organizace

Generální ředitelství

 

odbor elektrotechniky a energetiky

 

Riegrovo nám. 914, 500 02 Hradec Králové

T +420 972 341 517

M +420 725 535 577

E kratky@spravazeleznic.cz

www.spravazeleznic.cz

Podrobnosti

Datum:
23 ledna, 2023
Čas:
13:30