Odpověď na: Dotaz na 1/4hod zúčtování a zasílání DAT

Úvodní stránka Fóra Otázky a odpovědi Dotaz na 1/4hod zúčtování a zasílání DAT Odpověď na: Dotaz na 1/4hod zúčtování a zasílání DAT

#1026
Martin Michek
Účastník

Stejně jako je tomu u měření typu A a B na VVN a VN a u měření typu B – nepřímé od hl. jističe 3*80A a výše je vyhodnocována střední hodnota výkonu

V profilu LP15 a ¼ max. (nejvyšší naměřená hodnota) stejným principem.

Lze předpokládat, že od roku 2022 (2021) se zároveň z RK roční a měsíční přejde na naměřené maximum jako v historii.

U NN s měřením typu C1, C2, C3 bude zpracování a vyhodnocení dat obdobné jako u měření typu B od 1.7. 2024.

DUF pro tyto měření není součástí pravidel trhu 2020 ani 2021, protože není doposud aktuální.

Implementovaná měření typu C1, C2 a C3 u všech provozovatelů distribučních sítí budou do 1.7.2024 provozována jako C4 a přeregistrována po tomto datu.

Měření typu C4 bude jako doposud neprůběhové.

Okamžité maximum Pmax se vyhodnocovat nebude, kromě případů služeb flexibility, které byly již pilotně aktivovány v letošním roce. Zde jsou ale periody

Měření kratší než LP15, přes speciální měření. Ale ani zde nejde o klasické měření okamžitého výkonu, ale změny výkonu v čase.