Odpověď na: Dopis z ERU – směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/94458)

Úvodní stránka Fóra Otázky a odpovědi Dopis z ERU – směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/94458) Odpověď na: Dopis z ERU – směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/94458)

#1065
Martin Michek
Účastník

Bezpečnost a spolehlivost distribučních soustav je jednou z nejvyšších priorit ERU. Je opakovaně zmiňována v regulaci, kodexech soustav, zákonech i vyhláškách.

Je to jeden ze základních argumentů provozovatelů regionálních soustav při obhajobě oprávněných nákladů, které mají dopad i na provozovatele LDS.

ERU dlouhodobě vyhodnocuje SAIDI, SAIFI, CAIDI z pohledu spolehlivosti soustav a tlačí na jejich postupné zlepšování. Dále v rámci novely vyhlášky o kvalitě dodávek zpřísňuje vyhodnocování parametrů, nedodávku od 30s, kterou výhledově sníží až k hodnotě 3s a zvyšuje penále při neplnění povinností.

Níže jsou i další odkazy ve směrnici EU na kvalitu a spolehlivost i s přímým odkazem na bateriové systémy.

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/944 ze dne 5. června 2019

Článek 36

Vlastnění zařízení pro ukládání energie provozovateli distribučních soustav

1. Provozovatelé distribučních soustav nesmějí vlastnit, vyvíjet, spravovat ani provozovat zařízení pro ukládání energie.

2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy provozovatelům distribučních soustav povolit vlastnit, vyvíjet, spravovat nebo provozovat zařízení pro ukládání energie, která jsou plně integrovanými komponenty sítě a v jejichž případě regulační orgán udělil svůj souhlas, nebo pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

a) po otevřeném, transparentním a nediskriminačním výběrovém řízení, které přezkoumal a schválil regulační orgán nebylo právo vlastnit, vyvíjet, spravovat, nebo provozovat taková zařízení uděleno jiným osobám, nebo jiné osoby nemohly tyto služby poskytnout za přijatelnou cenu a včas.

b) taková zařízení jsou nezbytná k tomu, aby provozovatelé distribučních soustav mohli plnit své povinnosti podle této směrnice, pokud jde o efektivní, spolehlivý a bezpečný provoz distribuční soustavy, a nepoužívají se pro nákup nebo prodej elektřiny na trzích s elektřinou

a

Článek 58

Obecné cíle regulačního orgánu

d) pomoc v úsilí o rozvoj bezpečných, spolehlivých a efektivních nediskriminačních soustav orientovaných na spotřebitele při nejnižších možných nákladech, podpora přiměřenosti soustav a v souladu s cíli všeobecné energetické politiky i podpora energetické účinnosti a integrace výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů s malou i velkou kapacitou a distribuované výroby jak v přenosových, tak v distribučních sítích, jakož i podpora jejich provozu ve vztahu k ostatním energetickým sítím – plynárenským nebo tepelným;

Attachments:
You must be logged in to view attached files.