Odpověď na: E.ON Faktura 7160803494 – reklamace

Úvodní stránka Fóra Otázky a odpovědi E.ON Faktura 7160803494 – reklamace Odpověď na: E.ON Faktura 7160803494 – reklamace

#1228
Martin Michek
Účastník

Dobrý den,

 

Váš názor na neoprávněné vyžadování platby za překročení RK v 9/2020 je správný, pokud bylo záložní vedení využito z důvodu událostí nebo úkonů nadřazeného distributora.

.

 

(4.16.) Ceny za rezervovanou kapacitu, jednosložkové ceny za službu sítí, překročení rezervované kapacity a překročení rezervovaného příkonu záložního vedení v případě, že je použití záložního vedení vyvoláno událostmi nebo úkony na zařízení provozovatele distribuční soustavy zajišťujícího v daném odběrném nebo předávacím místě službu distribuční soustavy, jsou účtovány následovně: a) Pokud naměřená hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu v daném kalendářním měsíci odebraného účastníkem trhu s elektřinou prostřednictvím záložního vedení nepřekročí sjednanou hodnotu rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného nebo předávacího místa podle bodu (4.2.) nebo v případě provozovatelů lokálních distribučních soustav podle bodu (4.13.), nebude účtována cena za rezervovanou kapacitu za využití záložního vedení.

 

RK roční 9,4 MW, RK měsíční 0,66MW = celkem 10,66 MW

Naměření ¼ hod. max. 10,110 MW

 

(4.28.) Cena za překročení rezervované kapacity podle bodu (4.23.) se neuplatňuje u provozovatele lokální distribuční soustavy v případě, že překročení sjednané rezervované kapacity v příslušném měsíci je nižší nebo rovno 10 %. Za překročení rezervované kapacity v této toleranci uplatňuje provozovatel regionální distribuční soustavy nebo lokální distribuční soustavy měsíční cenu za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.17.). V případě překročení sjednané rezervované kapacity o více než 10 % je za celkové překročení sjednané rezervované kapacity účtována cena podle bodu (4.23.).

 

(4.23.) Cena za překročení rezervované kapacity v kalendářním měsíci je rovna dvojnásobku měsíční ceny za roční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.17.) přepočtené na kW vztaženého na každý kW nejvyššího překročení sjednané rezervované kapacity pro základní způsob zapojení odběrného nebo předávacího místa podle bodu (4.2.) nebo bodu (4.13.) čtvrthodinovým maximálním odebraným elektrickým výkonem. Pokud není roční rezervovaná kapacita v daném měsíci sjednána, je základem pro stanovení ceny za překročení rezervované kapacity měsíční cena za měsíční rezervovanou kapacitu podle bodu (4.17.).

 

(4.13.) Rezervovaná kapacita odběru z distribuční soustavy pro předávací místa mezi lokální distribuční soustavou a regionální distribuční soustavou nebo předávací místa mezi lokálními distribučními soustavami se sjednává a vyhodnocuje za souhrn předávacích míst hlavních vedení v rámci jednoho souvislého vymezeného území lokální distribuční soustavy zvlášť na napěťové hladině VVN a VN. V případě předávacích míst mezi nadřazenou distribuční soustavou a lokální distribuční soustavou sloužících pro napájení dopravních prostředků elektrické trakce probíhá podle vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou vyhodnocení rezervované kapacity zvlášť za souhrn hlavních a souhrn záložních vedení, a to zvlášť pro hladinu VVN a hladinu VN5 ).

 

Sjednaná RK celkem 10,66 MW, tolerance 10% = 1,066 MW (pro vyhodnocení 11,726 MW) pro základní zapojení

Při naměření ¼ hod. max. 10,110 MW vyvolaných událostmi nebo úkony na zařízení provozovatele nadřazené distribuční soustavy zajišťujícího v daném předávacím místě službu distribuční soustavy

nebude účtována cena za využití záložního vedení.

 

S pozdravem

Ing. Martin Michek