Flexibilita je termín přímo spojený s výrobou a spotřebou elektřiny. Elektřina není jediná komodita, kde je flexibilita ceněna

Flexibilita je termín přímo spojený s výrobou a spotřebou elektřiny. Elektřina není jediná komodita, kde je flexibilita ceněna, ale pro naše účely uvažujme flexibilitu vyplývající ze změny spotřeby a výroby elektřiny. S flexibilitou pracujeme od počátku využívání elektrické energie, a rozhodně to není nové téma posledních let. Flexibilitu z „velkých“ elektráren máme k dispozici desítky let a už před liberalizací trhu ji průmysl také poskytoval. V posledních letech je více aktuální vzhledem k rostoucí krátkodobé (vteřiny až hodiny) volatilitě elektřiny, související se změnami v energetickém mixu, ať už novou výstavbou obnovitelných zdrojů nebo uzavíráním starších elektráren. Dlouhodobý vliv spotřeby na volatilitu elektřiny je spíše minimální, i když plánovaný rozvoj elektromobility toto tvrzení jistě změní. číst dále

Překompenzace v oblasti obnovitelných zdrojů

Diskuse o konkrétním způsobu řešení tzv. překompenzace, tedy o zakotvení mechanismu přezkumu přiměřenosti podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů u výroben elektřiny uvedených do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2015 do platného zákona o podpoře obnovitelných zdrojů (č. 165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), je vedena nejpozději od roku 2017 a stala se tak v tuzemsku v oblasti obnovitelných zdrojů do jisté míry evergreenem. číst dále

Implementace nových evropských právních předpisů do národní
legislativy je výjimečnou příležitostí, jak opětovně přiblížit český
a slovenský trh s elektřinou

Diskuzní platforma Česko-slovenské energetické fórum uspořádala další virtuální kulatý stůl
s názvem BACK TO THE FUTURE, kde se debatovalo o obchodování s elektřinou v 21. století.
Jednalo se již o druhou online diskuzi, kterou platforma organizovala během posledních tří
měsíců, a která navazovala na článek Davida Kučery Energetika ještě nikdy nebyla tak
fascinující jako je dnes – dokážeme využít příležitosti, které nám nabízí? číst dále

Česko-slovenské energetické fórum

Do tohoto jasně definovaného světa přišly dva fenomény, které toto stabilní a postupnými kroky se rozvíjející odvětví totálně změnily.  Jednalo se zaprvé o deregulaci a s ní se pojící zavedení konkurenčního prostředí a zadruhé o snahu o zlepšení životního prostředí vyvolanou probíhajícími klimatickými změnami.  Tyto dva nové vlivy jsou tak silné, že u odborné i laické veřejnosti vyvolávají protichůdné názory a emoce, které se zdají být co do intenzity zcela srovnatelné s prvotní fascinací elektrickým světlem.   číst dále