Vzor rozvoj LDS

Informace o plánovaném rozvoji lokální distribuční soustavy. „Provozovatele LDS“ souladu se zněním § 25 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů (energetický zákon)... číst dále