Odpověď na: Pravidla provozování

Úvodní stránka Fóra Otázky a odpovědi Pravidla provozování Odpověď na: Pravidla provozování

#1530
redaktor
Moderátor

Jako zástupci ČAPLDS doporučujeme všem provozovatelům vydání vlastních pravidel dle vzoru ČAPLDS.

Pravdou je, že tato pravidla plánujeme v budoucnu revidovat a pokud možno je zestručnit, aby mohli být skutečnou funkční podporou provozovatele LDS a byla přehledná i pro všechny energetické subjekty v rámci LDS .

 

Pravidla nadřazeného distributora byla z historie vnímána na přechodnou dobu tří měsíců, než si provozovatel  LDS vytvoří vlastní pravidla. Protože výklad není jednoznačný, někteří provozovatelé mají převzatá pravidla na dobu neurčitou. Pravidla PPLDS nestanovují pravidla a povinnosti jenom pro účastníky trhu v LDS, ale i pro samotné provozovatele LDS. Plnění vyplývá z EZ a je závazné. Žádný z provozovatelů LDS není technicky ani administrativně schopen plnit veškeré požadavky vyplývající z pravidel regionálního distributora a vědomě tak porušuje plnění převzatých pravidel. Z tohoto důvodu je výhodnější používat vzorová pravidla ČAPLDS, kde nejsou všechny povinnosti provozovatele LDS plně převzaty.

 

Z pohledu nového EZ jsou v navrhovaném znění vytvořena vzorová typová pravidla LDS dle rozsahu a charakteru LDS. Nepůjde tedy o schvalování pravidel PPLDS za každého jednotlivého provozovatele, ale za typ vzorových pravidel, ke kterým se provozovatel bude hlásit. Všichni budou mít povinně pravidla PPLDS, ale předpokládáme vytvoření jednodušších a srozumitelnějších pravidel dle typu LDS. Toto bude umožňovat až nový zákon. Sice vydání nového EZ je plánováno na konec tohoto roku, kdy bude připraveno i paragrafové znění, ale z praxe schvalování legislativy v ČR a nastávajících voleb lze reálně předpokládat zpoždění cca dva a více let. Do té doby doporučujeme využít stávající nestrukturovaná a obsáhlejší pravidla, která budou po vydání nového EZ nahrazena typovými pravidly.