OPTAK – záměr zavádění systémů řízení energie

Úvodní stránka Fóra Otázky a odpovědi OPTAK – záměr zavádění systémů řízení energie

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 příspěvky - 1. až 2. (celkem z 2)
 • Autor
  Příspěvky
 • #1543
  redaktor
  Moderátor

  obrátili se na nás kolegové ze sekce fondů MPO. V OP TAK je mj. zmiňována aktivita Zavádění systémů řízení spotřeby energie. Pro optimální nastavení podpory této aktivitě se na nás obrátili s žádostí o:

   

  bližší specifikaci této aktivity
  a následujícími dotazy:

   

  Co by konkrétně byly způsobilé výdaje (tzn. na co by konkrétně byly poskytovány žadatelům prostředky)?
  Budou žádat RDS i LDS?
  Mohou být při aplikaci v jednotlivých typech DS různé přístupy k této aktivitě?
  Chtěl bych Vás požádat o spolupráci při specifikaci této aktivity a zodpovězení výše uvedených otázek z Vašeho pohledu.

  #1544
  redaktor
  Moderátor

  Zavádění systémů řízení spotřeby energie

  Bližší specifikace této aktivity
  Tato aktivita by měla umožnit provozovatelům sítí aktivně, plánovaně (TOU tabulky) i dynamicky řídit konečnou spotřebu. Bylo by vhodné zároveň zahrnout do této podporované oblasti i oblast řízení výroby, akumulace, které mají obdobné parametry a požadavky jako oblast řízení spotřeby. Podporované řídící systémy by měly být adresné na jednotlivá místa spotřeby tak, aby umožnila efektivní a spolehlivé využití kapacit sítí, a zároveň omezila nové investice vyvolané integrací nových trendů do elektroenergetiky jako je oblast elektromobilita a decentrální výroba.

  Co by konkrétně byly způsobilé výdaje (tzn. na co by konkrétně byly poskytovány žadatelům prostředky)?
  V rámci způsobilých výdajů vidím úpravy informačních systémů PLDS, zajištění komunikační infrastruktury, vybavení koncovými zařízeními/boxy na řízení spotřeb včetně nových typů průběhových měřidel s možností ovládání konečné spotřeby a tarifů, osazení součtových měřidel v uzlových bodech sítě, vyhodnocení zatížení jednotlivých technologických prvků sítí (DTS, vývodů, jednotlivých fází, …).

  Budou žádat RDS i LDS?
  Pro LDS je tato podpora vhodná, ale vzhledem k jejich rozsahu technického zařízení, je tato aktivita jako samostatná podpora nevhodná. Náklady a úsilí vynaložené na zpracování vlastní žádosti, dokumentace a posudku vidím jako neúměrné k rozsahu implementovaných funkcionalit. Pro oblast LDS by bylo vhodné tuto podporu sloučit s dalšími aktivitami v rámci implementace nových funkcionalit v provozu LDS.

  Mohou být při aplikaci v jednotlivých typech DS různé přístupy k této aktivitě?
  Přístupy k řízení spotřeby energie mohou vázat na několik různých podmětů v rámci provozu LDS. V některých oblastech bude priorita řízení spotřeby vázána na využití energie z vnořené lokální výroby.  Jinde v LDS to bude čistě navázáno na měřící systémy a tarifikaci dle instalovaných spotřebičů včetně dynamických tarifů. V dalších oblastech půjde u vyrovnání technické bilance energie, omezení špiček s provázáním na dispečerské řízení dané oblasti. Existují i další případy a kombinace řešení, a proto přístup k aplikaci řízení spotřeby energie bude záviset od místních podmínek a požadavků.

  Kromě účelu užití řízení spotřeby energií se budou lišit i použité technologie na vlastní zajištění řízení spotřeby. Každý z provozovatelů LDS používá jiné typy komunikačních technologií, nebo jejich kombinace, a také koncové vybavení pro řízení spotřeby jsou různá a liší se od počtu obsluhovaných koncových zařízení. Hodně také zaleží na provozovateli, zda použité technologie jsou pouze pro oblast elektřiny, nebo je využívá i pro řízení dalších utilit. Při multiutilitním řízení jsou většinou technologie jednodušší, ale kompatibilní je pro více utilit společné.

   

  S pozdravem

  Ing. Martin Michek
  výkonný ředitel ČAPLDS
  email: martin.michek@caplds.cz
  telefon: +420 606 640 374
  http://www.caplds.cz

   

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 příspěvky - 1. až 2. (celkem z 2)
 • Pro reakci na toto téma se musíte přihlásit.